lid worden

Ook graag lid worden van ASV’55?

** Klik hier voor het inschrijfformulier **

De contributies (per half jaar) en voorwaarden:

2017 – 2018
 VOETBAL  Half jaar
Contributie 18 t/m 23 jaar
Contributie 24 jaar en ouder
€ 65,-
€ 85,-
 GYM / DANS / SPORTUUR / SPRINGEN    
Contributie 2 t/m 8 jaar
Contributie 9 t/m 10 jaar
Contributie 11 t/m 17 jaar
Contributie 18 t/m 23 jaar
Contributie 24 jaar en ouder
€ 39,-
€ 44,-
€ 49,-
€ 65,-
€ 80,-
 PILATES  
Pilates 1 x per week
Pilates 2 x per week
Strippenkaart 10x (contant)
€ 80,-
€ 95,-
€ 50,-
 TRIMGROEP  
Contributie € 80,-
 OVERIG
2e, 3e Sport/lesuur € 15,-
Oproepkracht voetbal ** € 27,50

Betaling van de contributie geschiedt 2 x per jaar (september & februari) in halfjaarlijkse termijnen via automatische incasso.
Voetbalcontributie is inclusief de KNVB bondscontributie en tenue.
In november worden de loten van de Grote Clubactie aan alle leden uitgereikt. Voor elk junior lid 1 lot, senior leden 2 loten. Deze loten zijn bij de contributie inbegrepen (uitgezonderd oproepleden).

Het contributiegeld is voor 1 sport. Indien leden meer sporten willen doen binnen ASV’55, dan wordt hier een gereduceerd tarief voor berekend van € 30,- per elke extra sport/les.
Let op: Bij het volgen van een 2e of 3e sport wordt de duurste sport als 1e sport berekend.

Wilt u uw kind(eren) laten sporten maar kunt u het zich niet veroorloven, neem dat contact op met:
Stichting Leergeld West-Friesland – www.leergeldwestfriesland.nl
of met Stichting Jeugdsportfonds West-Friesland – www.west-friesland.jeugdsportfonds.nl

Opzeggen kan twee keer per jaar, voor 1 januari en voor 1 juli *
* Lidmaatschap bij de voetbal wordt aangegaan voor een volledig seizoen
** Oproepleden (na overleg voetbalbestuur) mogen per seizoen maximaal 6 wedstrijden spelen. 
Bij tijdige opzegging gelden deze data als einddatum voor de contributieverplichting.
Bij tussentijds vertrek zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden.
U dient dit altijd schriftelijk te melden bij de ledenadministratie: ledenadministratie@asv55.nl

Niet in staat om te betalen
Indien je niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dien je contact op te nemen met de ledenadministratie. Deze zal dan met je overleggen op welke wijze de betaling wel kan geschieden.

Boete/speelverbod
Bij stornering van de incasso of anderszins niet betalen van de contributie kan € 25 boete en/of een speelverbod worden opgelegd. Voorkom dit door een regeling met de ledenadministratie te treffen.


Relatiecode ASV’55: BBFW44S (KNVB district West I)


Inschrijfformulier ASV’55 :

Aanmelding voor sport(en): (aanvinken a.u.b.)

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan ASV´55 om periodiek de contributie (zie www.asv55.nl) af te schrijven van mijn bankrekening. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Rekeningnummer ASV’55: NL62RABO0121207714. Incassant ID ASV’55: NL31ZZZ406242610000
De contributie is voor 1 sport. Indien leden meerdere sporten/lessen willen doen binnen ASV'55, dan wordt hier een gereduceerd tarief voor berekend van € 30,- (exclusief eventuele bondscontributie) voor elke extra sport.
Tevens gaat u akkoord met het per e-mail ontvangen van de ASV’55 nieuwsbrief.

Opzeggen kan 2 maal per jaar, voor 1 januari en voor 1 juli. U dient dit tijdig te melden bij de ledenadministratie: Bij voetbal kan alleen opgezegd worden voor 1 juni.
Bij tijdige opzegging gelden deze data als einddatum voor de contributieverplichting .