De samenstelling van het voetbalbestuur is als volgt:

FUNCTIE NAAM TELEFOON E-MAIL
Voorzitter Luuk Swier 06-28527777 luukswier@asv55.nl
Secretaris Richard Zwagemaker 0228-543327 secretaris@asv55.nl
Commissielid Kees Jansen 0228-542115 keesjansen@asv55.nl
Commissielid Arie Schaper 06-22199759 arieschaper@asv55.nl
Sponsoring Jeroen Maas 06-14431932 jeroenmaas@asv55.nl

Wedstrijdsecretaris
 is Marc de Groot – wedstrijdsecretaris@asv55.nl  (whatsapp 06-12220721)
Consul is Ron Burger (0228-544024 / 06-38374436)Verder zijn er diverse commissies, bestaande uit 2 of meer personen, waarvan er 1 zitting heeft in het voetbalbestuur en de commissie leidt en verslag uitbrengt in de voetbalvergadering. Deze commissies dragen zorg voor een aantal taken, zij kunnen daarbij de hulp inschakelen van derden.

De commissies zijn:

Accommodatiecommissie  Jeroen Maas
Technischecommissie Arie Schaper
Kantinecommissie Barry Vlietstra, Cornelis van Winkel en Arnold Swier
Sponsorcommissie Jeroen Maas

Lijnentrekker is Frits Vlietstra

Veld- en terreinonderhoud (maandagochtendploeg) gebeurt door:
Kees Jansen, Kees Bloemendaal, Gerrit Klaver, Charles Boonkamp

Schoonmaaksters zijn José Pennekamp en Sandra Ruitenberg