Sommige leden hebben een zodanige belangrijke bijdrage aan de vereniging geleverd, dat de Algemene Vergadering ze heeft benoemd tot Ereleden of Leden van Verdienste

Onze Leden van Verdienste en Ereleden zijn (in alfabetische volgorde):
– Klaas Bosma
– Nel Dop-Burger
– Kees van Dulmen
– Freek Jansen
– Jo Jansen
– Kees Jansen
– Gerrit Klaver
– Petra Leeuw-Hart
– Jaap Swagerman