Gerrit Klaver overleden

Tot onze grote droefheid is Gerrit Klaver overleden. Gerrit is al vanaf 1971 actief bij de club betrokken geweest. Hij heeft diverse functies bekleed.

Toen ASV’55 voetbal 50 jaar bestond is er een boek uitgebracht waarin ook aandacht is voor het vele werk van Gerrit. Een stukje uit het boek waarin Gerrit vertelt:

[su_quote style=”default” cite=”” url=”” class=”quote”]
In 1969 ben ik in Venhuizen komen wonen. Voetballen deed ik niet, maar ik ging af en toe kijken naar V.A.D.A. Bram Schuitemaker vroeg in 1971 of ik wel iets voor V.A.D.A. wilde doen. Bijvoorbeeld lijnen trekken en netten ophangen iedere zaterdag. Bram vertelde mij hoe het moest en ik kon de sleutel van het voetbalveld bij hem halen. Dit werk heb ik zo’n 12 jaar gedaan. In 1973 ben ik in het bestuur van A.S.V.’55 gekomen voor de afdeling voetbal. In 1972 ging de naam V.A.D.A. weg en kwam de naam A.S.V.’55. Ik heb 7 jaar in het A.S.V.’55 bestuur gezeten.
[/su_quote]

Ook is Gerrit jarenlang scheidsrechter en grensrechter geweest, en was hij nauw verbonden met enkele jeugdteams. Maar we kennen hem vooral als de man die enorm handig was. Zo is hij bij alle verbouwingen nauw betrokken geweest en was hij de grote man bij het bouwen van de kantine. Verder zat Gerrit al heel lang in de ‘maandagochtendploeg’, een groep die er voor zorgt dat het sportcomplex er altijd goed bij ligt en het veld controleert en waar nodig herstelt (plaggentrappers!). In 1981 is Gerrit benoemd tot ‘lid van verdienste’.

Wij zijn Gerrit heel dankbaar voor alles wat hij voor de club heeft gedaan.

We wensen Rina, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Het bestuur.