Jaarvergadering ASV’55 18 maart 2020

Jaarvergadering ASV'55

Uitnodiging voor alle leden, ereleden en leden van verdienste tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van Sportvereniging ASV’55 op woensdag 18 maart 2020.

Plaats: Kantine ‘De Boet’ aan de Westerbuurt 22
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:
01 – Opening door de Voorzitter
02 – Notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2019
03 – Ingekomen stukken en mededelingen
04 – Financiele mededelingen en verslag van de penningmeester
05 – Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissieleden
06 – Verkiezing nieuwe bestuursleden
07 – PAUZE
08 – Bestuursvoorstellen en vaststellen contributies 2020/2021
09 – Rondvraag
10 – Sluiting

U bent van harte welkom.
Tot ziens op onze jaarvergadering!