KNVB ASSIST: Het kennisplatform voor clubs

Afmelden of overschrijven: doe het vóór 15 juni!

In een steeds sneller veranderende omgeving is het makkelijk verkrijgen van kennis voor amateurverenigingen essentieel. Die informatie is al aanwezig bij de KNVB en clubs, maar vaak persoonsgebonden of lastig te vinden. Om deze kennis makkelijker en sneller te kunnen delen, introduceert de KNVB een nieuw on- en offline kennisplatform: KNVB ASSIST.

Binnen het online-gedeelte vormen succesvolle praktijkverhalen en informatievoorziening de basis voor nieuwe ideeën. Deze ideeën worden onder andere op kennisbijeenkomsten gepresenteerd en zorgen voor inspirerende ontmoetingen tussen clubbestuurders.

Makkelijk informatie vinden: www.knvb.nl/assist

KNVB ASSIST is een centrale plaats voor informatie, waar een bestuurder of coördinator van een amateurvereniging mee te maken krijgt. Dit zijn thema’s zoals vrijwilligersbeleid, ledenwerving en –behoud en financieel en accommodatiebeleid. Naast praktische informatie van de KNVB zijn er ook goede praktijkvoorbeelden van andere clubs te vinden. Nieuw is de zoekfunctie voor verenigingsondersteuning. Door het invullen van de verenigingsnaam komt men direct terecht bij de contactpersonen (zoals verenigingsondersteuners en Technisch Coördinatoren) voor de regio waar de club actief is.

Bron: KNVB