De samenstelling van het voetbalbestuur is als volgt:

FUNCTIE NAAM TELEFOON E-MAIL
Voorzitter Luuk Swier 06-28527777 luukswier@asv55.nl
Secretaris Richard Zwagemaker 0228-543327 secretaris@asv55.nl
Wedstrijdsecretaris Danny de Busser 06-10297615 wedstrijdsecretaris@asv55.nl
Commissielid Kees Jansen 0228-542115 keesjansen@asv55.nl
Commissielid Arie Schaper 06-22199759 arieschaper@asv55.nl
Sponsoring Jeroen Maas 06-14431932 jeroenmaas@asv55.nl
Wedstrijdsecretaris is Danny de Busser – wedstrijdsecretaris@asv55.nl (06-10297615)
Consul is Ron Burger (0228-544024 / 06-38374436)

Verder zijn er diverse commissies, bestaande uit 2 of meer personen, waarvan er 1 zitting heeft in het voetbalbestuur en de commissie leidt en verslag uitbrengt in de voetbalvergadering. Deze commissies dragen zorg voor een aantal taken, zij kunnen daarbij de hulp inschakelen van derden.

Accommodatiecommissie  Jeroen Maas
Technischecommissie Arie Schaper
Kantinecommissie Ivan Vlajic, Barry Vlietstra en Arnold Swier
Sponsorcommissie Jeroen Maas

Lijnentrekker is Frits Vlietstra

Veld- en terreinonderhoud (maandagochtendploeg) gebeurt door:
Kees Jansen, Kees Bloemendaal, Gerrit Klaver en Charles Boonkamp