De samenstelling van het voetbalbestuur is als volgt:

FUNCTIE NAAM TELEFOON E-MAIL
Voorzitter Luuk Swier 06-28527777 luukswier@asv55.nl
Secretaris Richard Zwagemaker 0228-543327 secretaris@asv55.nl
Wedstrijdsecretaris Danny de Busser 06-10297615 wedstrijdsecretaris@asv55.nl
Commissielid Kees Jansen 0228-542115 keesjansen@asv55.nl
Commissielid Arie Schaper 06-22199759 arieschaper@asv55.nl
Sponsoring Jeroen Maas 06-14431932 jeroenmaas@asv55.nl
Wedstrijdsecretaris : Danny de Busser – wedstrijdsecretaris@asv55.nl (06-10297615)
Consul : Ron Burger (0228-544024 / 06-38374436)

Relatiecode ASV’55: BBFW44S

Lijnentrekker: Frits Vlietstra

Veld- en terreinonderhoud: Kees Jansen, Kees Bloemendaal, Gerrit Klaver en Charles Boonkamp