Brug weer gerepareerd!

Brug weer gerepareerd!
De kapotte brug aan de oostkant van het veld is weer geheel gerepareerd door Rick de Boer!
Grote klasse. Dankzij een schenking van het zuster Schoenmakerfonds kon dit zonder onkosten
voor de vereniging worden gerealiseerd, waarvoor onze dank.