lid worden

Ook graag lid worden van ASV’55?

** Klik hier voor het inschrijfformulier **

De contributies (per half jaar) en voorwaarden:

2023
 VOETBAL Per half jaar
Contributie 16 t/m 22 jaar
Contributie 23 jaar en ouder
€ 68,-
€ 85,-
 GYM / SPRINGUUR / SPORTUUR* Per half jaar
Contributie 2 t/m 8 jaar
Contributie 9 t/m 15 jaar
Contributie 16 t/m 22 jaar
Contributie 23 jaar en ouder
* Sportuur is 2-wekelijks. De abonnementskosten zijn dan voor het hele jaar
€ 41,-
€ 51,50
€ 68,-
€ 80,-
 OVERIG Per half jaar
2e, 3e Sport/Lesuur
Oproepkracht voetbal **
€ 19,-
€ 35,-

Bekijk hier het gymrooster

Betaling van de contributie geschiedt 2 x per jaar (eind september & eind februari) in halfjaarlijkse termijnen via automatische incasso. Bovenstaande contributies zijn ‘all-in’. Geen extra kosten dus.
Contributie termijn 1: eind september
Contributie termijn 2: eind februari

Het contributiegeld is voor 1 sport. Indien leden meer sporten willen doen binnen ASV’55, dan wordt hier een gereduceerd tarief voor berekend van € 38,- (€ 19,- per half jaar) per elke extra sport/les. Peildatum leeftijd is 1 augustus.
Let op: Bij het volgen van een 2e of 3e sport wordt de duurste sport (of voetbal) als 1e sport berekend. 

Rode kaarten en tuchtzaken bij het voetbal waar een geldboete op staat zijn voor eigen rekening en worden aan de betreffende speler doorbelast.

Wilt u uw kind(eren) laten sporten maar kunt u het zich niet veroorloven, neem dan contact op met:
Stichting Leergeld West-Friesland – www.leergeldwestfriesland.nl

Opzeggen kan twee keer per jaar, voor 1 januari en voor 1 juli
** Oproepleden (na akkoord voetbalbestuur) mogen per seizoen maximaal 6 wedstrijden spelen. 
Bij tijdige opzegging gelden deze data als einddatum voor de contributieverplichting.
Bij tussentijds vertrek zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden.
U dient zich altijd schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie: ledenadministratie@asv55.nl

Niet in staat om te betalen
Indien je niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen, neem dan, op tijd, contact op met de ledenadministratie.

Boete/speelverbod
Bij stornering van de incasso of anderszins niet betalen van de contributie kan € 25,- boete en/of een speelverbod worden opgelegd. Voorkom dit door een regeling met de ledenadministratie te treffen.


Relatiecode ASV’55: BBFW44S (KNVB district West I)


Inschrijfformulier ASV’55 :

Aanmelding voor welke sport(en): (invullen a.u.b.)


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan ASV´55 om periodiek de contributie (zie www.asv55.nl) af te schrijven van mijn bankrekening. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Rekeningnummer ASV’55: NL62RABO0121207714. Incassant ID ASV’55: NL31ZZZ406242610000


De contributie is voor 1 sport. Indien leden meerdere sporten/lessen willen doen binnen ASV'55, dan wordt hier een gereduceerd tarief voor berekend van € 38,- per jaar voor elke extra sport.

Opzeggen kan 2 maal per jaar, voor 1 januari en voor 1 juli. U dient dit tijdig te melden bij de ledenadministratie. Bij voetbal (heel seizoen) kan alleen opgezegd worden voor 1 juni.
Bij tijdige opzegging gelden deze data als einddatum voor de contributieverplichting .

Onze Privacy verklaring is hier te lezen.