DE GESCHIEDENIS VAN ASV’55 IN VOGELVLUCHT

In oostelijk Venhuizen waren van oudsher 3 sportclubs:

Adolf Spiess, gymnastiek
Set up, volleybal
VADA, voetbal

De afdeling gymnastiek bestaat al heel lang en is opgericht in 1889. De afdelingen voetbal en volleybal zijn later opgericht, namelijk in 1949. Op 2 december 1955 is het dan zover. In een oprichtingsvergadering in het Verenigingsgebouw wordt unaniem besloten samen verder te gaan.

Het eerste bestuur ziet er als volgt uit:

voorzitter: dhr. B. Oskam
secretaris: mej. C. Denkers
penningmeester: dhr. J de Hart

bestuursleden

gymnastiek: dhr. A. Koolhaas (2e penningmeester), dhr. D. Laan
voetbal: dhr. T. Laan, dhr. A. Buysman
volleybal: dhr. J. Hogentoorn, dhr. W. Koelema

A.S.V.’55

Dan nog een naam. Op voorstel van A. Buysman wordt gekozen voor A.S.V.’55.
Alle drie clubs zijn het hiermee eens. In deze naam vinden ze hun oude naam terug middels de eerste letter van de club: Adolf Spiess, Set Up en Vada, opgericht in 1955. Wel blijven de drie clubs voorlopig nog actief onder hun oude vertrouwde naam.

Op de oprichtingsvergadering worden een aantal besluiten genomen:

  • Er moet een tweede penningmeester komen voor het ophalen van de contributie. Dit gebeurt eenmaal per maand!
  • Neutrale bestuurders kunnen geen andere taken hebben binnen de vereniging.
  • De contributies worden vastgesteld: ƒ 0,15 per week voor de zeer jeugdigen tot ƒ0,40 voor de ouderen. Er komt een voorstel om korting te geven voor bijzonder grote gezinnen vanaf 5% voor 3 personen tot wel 20% voor 6 personen!
  • Het A.S.V. nieuws zal uitkomen als vervolg op het VADA krantje. Dit wordt gratis verspreid onder de leden.
  • Burgemeester Honijk zal worden gevraagd om als beschermheer op te treden. Burgemeester Honijk zal hierop daadwerkelijk ingaan en dus heeft A.S.V.’55 bij oprichting een heuse beschermheer!

Het gaat de omniclub voor de wind, getuige een stukje uit 1957:

krant

In 1961 volgt  de officiële opening van het kleedgebouw. Burgemeester Honijk heeft de eer dit te mogen voltrekken.

opening

De afdelingen gymnastiek en volleybal trainden en speelden in het verenigingsgebouw aan de Buurt.

 

Nieuwe betekenis van de letters ASV…..

Inmiddels was er in ’69 een nieuwe loot bij A.S.V. gekomen. De vierde afdeling heette ‘Sorry’ en hield zich met tafeltennis bezig. Dit werd in eerste instantie gedaan in het café De Ruif.

Op 6 april 1971 wordt er, op voorstel van Jan ten Oever namens de afdeling gymnastiek, een werkcommissie samengesteld om de structuur van de vereniging te bekijken en door te lichten. Op 30 november 1971 komt er een buitengewone ledenvergadering met als uitgangspunt de bestuursstructuur te wijzigen, waarbij de grondgedachte van 1955 opnieuw in het zonnetje gezet werd. Er wordt een voorstel gedaan om officieel onder één vereniging met één bestuur en één naam verder te gaan. Daarnaast houdt iedere afdeling een werkcommissie. Voor de afdeling voetbal zitten in dat bestuur Klaas de Wit, Eef Feller en Aad Kooyman.

De naam blijft eigenlijk hetzelfde, doch de betekenis van de letters wordt gewijzigd in

Algemene Sportvereniging Venhuizen ’55.

Jubilea: 25 jaar samen/50 jaar samen

In 1980 vond het eerste lustrum plaats: 25 jaar omnivereniging A.S.V.’55!  In café ‘De Ruif’ wordt een feestavond georganiseerd voor alle afdelingen.

krant2

Ook in 2005 werd een groot feest gevierd. De club bestond 50 jaar en er werd van alles georganiseerd. Dit keer niet in de Ruif (die was in de jaren 90 jammer genoeg afgebrand) maar op het eigen terrein. Grote feesttenten zorgden mede voor onderdak.

Veranderingen

Binnen de afdeling gymnastiek hebben zich de laatste jaren nieuwe ontwikkelingen voltrokken. Er zijn compleet nieuw sporten bijgekomen nl. dans en kick&punch. Deze worden op de site nader belicht. De afdeling volleybal staat onder druk. Er zijn geen senioren meer en er wordt geprobeerd de jeugdafdeling instand te houden, opdat het schoolvolleybaltoernooi en het buitenvolleybalfeest met pinkster doorgang kunnen vinden.

In 2010 heeft er een stemming plaatsgevonden over het wel of niet fuseren tot één grote sportvereniging in Venhuizen. De leden van ASV’55 hebben dit voorstel niet aangenomen.

MEER UITGEBREIDE GESCHIEDENIS OVER ASV’55:

 

DE GESCHIEDENIS VAN VADA/ASV’55

Voetballen in Hem en Venhuizen kon vanaf 1931 bij de Valken en Stormvogels. Eerstgenoemde club bestaat nog steeds, maar Stormvogels was geen lang leven beschoren. Het was een club met  een eenvoudige accomodatie op de plek waar nu zwembad ’t Hemmerven ligt. Je kon er op twee manieren komen: Via een  pad vanaf de Hemmerbuurt (de Hertog Willemweg was er toen nog niet!) of via de tramlijn, want daar lag het veld langs. De club startte in het seizoen 1931 – 1932 in de competitie van de N.H.V.B. (Noord-Hollandse Voetbal Bond) in de derde klasse D. Snel stootte de in geelzwart (!!) spelende vereniging door naar de tweede klasse en in de oorlogsjaren zelfs naar het hoogste afdelingsniveau. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging  de club ter ziele. Het terrein kreeg gaandeweg weer haar oude functie: weiland.

Bij Stormvogels speelden ook nogal wat voetballers die woonden in de oostelijke dorpskern, zoals Klaas Brugman, Jan Swagerman, Arie Koolhaas, Cor Kooyman en Michiel Bosma. Jongere spelers (adspiranten of junioren) zoals Cees Vis, Wim Zwaan en Chris Compas speelden bij HEO in Hoogkarspel. (Overigens fuseerde HEO later met Rood Wit, waarna het verder ging als Spirit).

 

Stormvogels uit de jaren dertig

Maar in de oostelijke dorpskern was geen voetbalclub. Na de Tweede Wereldoorlog duurde het nog enige tijd, voordat er weer over voetbal werd gedacht. Toen in het dagelijkse leven het normale patroon was gekomen, besteedde men weer wat meer aandacht aan andere dingen.

Schoenmakerij

Eén van de mensen, die aan het eind van de jaren veertig nadrukkelijk betrokken was bij de oprichting van de club was Jan Korevaar. Je had in die tijd heel wat kleine winkeltjes op De Buurt. Die hadden een belangrijke sociale functie. Met name in de winterperiode, als de bouwers het niet zo druk hadden en de bollen in de grond zaten, werd er nogal wat afgepraat in de winkels. Jan Korevaar had zelf een schoenmakerij De Buurt 78 en daarnaast stond de kapperszaak van Poeze.  

Korevaar: ‘We hadden het in die tijd niet rijk, maar het was wel gezellig’.

‘De mannen bezochten op woensdagmiddag en zaterdagmiddag altijd de scheerwinkel van Poeze en bij mij kwamen ze vaak gewoon even langs in de werkplaats. Later werd dat wat minder. Toen probeerden de bouwers ook in de winterperiode zakelijk bezig te zijn. Wie ook wel langs kwam was Teun Laan, die met tabak langs de deuren ventte.’

Abe Lenstra

Er werd natuurlijk over van alles en nog wat gepraat in de winkeltjes, dus ook over voetbal. Nu waren er een paar inwoners van Friese afkomst, die regelmatig naar Heerenveen gingen en al gauw gingen er West-Friezen mee. Jan Korevaar: ‘De zwager van Jelsma was namelijk Abe Lenstra. Dus gingen we vaak met een groep naar Heerenveen te voetballen kijken, soms zelf met een bus! Ik ben  zelfs wel eens te logeren geweest bij Abe, samen met Jan Ham’.

Het enthousiasme voor het voetballen groeide en in 1948 werd er een wedstrijd georganiseerd tussen twee buurten: De Kerkweg en De Buurt. Er moest wat worden gedaan met Pinkster en dit leek iedereen een goed idee!

Eftal kerkweg

In eerste instantie werd er gevoetbald op een stuk land van Klaas Bruin (tegenwoordig achter Rein Bruin).  De eerste (oefen)wedstrijd werd dan ook daar gespeeld. Tegenstander was W.S.W. uit Wijdenes, waartegen ook later nog  menig derby gespeeld zou worden.’

De uitslag is niet bekend, doch de oprichting van een voetbalclub werd nu serieus aangepakt. Er waren genoeg liefhebbers om met twee teams te starten.

Ondertussen werd met man en macht gewerkt aan het echte veld.

Er moest echter veel gebeuren, maar mede door veel vrijwilligerswerk (en alles met ’t handje…) en onder toezicht van de Heidemij. werd het terrein gedraineerd en gevlakt. Een gigantische klus, waar menig zweetdruppeltje aan te pas kwam. Dat het werk toen goed is uitgevoerd kunnen we nu nog merken, want nog steeds is het een ‘best veld’.

Korevaar: ‘Al snel echter werd het sportcomplex betrokken, waarop A.S.V. ’55 nu nog speelt’. Voorzitter Jaap Swier had nl. bouwland aan de Westerbuurt. Dit huurde hij van de Nederlands Hervormde kerk van Venhuizen. Dat stuk land werd wel het Bullestuk genoemd. Er werd geregeld dat de club een deel kon huren en op het achterste deel (nu trainingsveld) kon Jaap dan nog bouwen’.

Pas later huurde de club de grond van de gemeente, die de nieuwe eigenaar werd.

Spoorwagons

Nu nog kleedkamers en liefst zo snel mogelijk. De oplossing werd gevonden door twee oude spoorwagons te plaatsen aan de kant van Konijn, ongeveer op de plaats waar nu de fietsenstalling staat. Dit waren houten 10-tons spoorwagons, die in die tijd gebruikt werden voor vrachtvervoer. Toch had het plaatsen nogal wat voeten in aarde. Je kon namelijk het veld alleen bereiken via een bruggetje. Later is daar een dam voor in de plaats gekomen

De voetbalclub wilde dat bruggetje eigenlijk verbreden, doch burgemeester Honijk verbood dat. ‘Anders gaan ze straks met groot materieel op jullie veld’,  was zijn argument. De spoorwegwagons waren te breed voor het bruggetje. Dus werden ze met man en macht opgetild en over de brugleuning geschoven (het ijzeren onderstel was uiteraard al verwijderd) en uiteindelijk op de goede plek neergezet.

Tussen de twee wagons werd een w.c. geplaatst, met een hokje voor de scheidsrechters en een ruimte om thee te zetten. Douchen kon toen nog niet, doch er was wel stromend water. En zo had de club, waarschijnlijk als enige in West-Friesland twee spoorwagons als kleedkamer.

Toen in 1961 het nieuwe kleedgebouw in gebruik werd genomen, werden de wagons weggehaald. Ze zijn neergezet bij Arie Koolhaas op de Buurt, die ze als schuur gebruikte!

Spoorwagens als kleedkamer

De oprichting

Dan de officiële oprichting. Deze vond plaats op 16 maart 1949 in  café Visser.

Er was van tevoren al gezocht naar bestuursleden. Natuurlijk is een voorzitter een belangrijk persoon in een bestuur. Jan Korevaar: ‘We zochten iemand die de leiding op zich wilde nemen. Zo kwamen we bij Jaap Swier. Hij had helemaal geen verstand van voetballen maar hij kon praten als Brugman. Later kreeg hij zelfs een bijnaam: Karel Lotsy. Hij hield nl. af en toe een donderspeech, net als de toenmalige voorzitter van de K.N.V.B.’

Toen het bestuur was gevonden volgde al snel de oprichting.

Oprichting

Naam

Natuurlijk moet een club ook een naam hebben. D.S.V. leek wel een aardige naam. De betekenis: Door Samenwerking Verkregen! Deze naam werd niet goedgekeurd. Ook de variatie daarop, nl. V.D.S. ( Verkregen Door Samenwerking), kon geen genade vinden in de officiële ogen van de K.N.V.B. Gelukkig  wist Jo Jansen er wel wat op. Hij kwam zelf uit Wageningen en herinnerde zich een korfbalclub met de naam V.A.D.A. De betekenis van de vier letters vond iedereen zeer toepasselijk nl. Voor Allen Door Allen, en dus ging men ermee akkoord. Overigens staat op de eerste ledenlijst nog niet V.A.D.A. als naam, maar V.D.S. Daarin treffen we ook de namen van het eerste bestuur. Naast voorzitter Jaap Swier waren dat Dirk Hoek (secretaris), Teun Laan (penningmeester) en de leden (commissarissen volgens de N.H.V.B.) Jan Nieuwenhuis, Bjenske Jelsma, Gerlof Bottema en Adriaan Buisman.

Geel/zwart

Er werd niet lang gezocht naar de clubkleuren. Aangezien Stormvogels in geel/zwart voetbalde, werden die kleuren gewoon overgenomen. Er werd echter wel gekozen voor minder strepen. Verder koos men voor een witte broek i.p.v. een zwarte. Hiervan vinden we iets terug in het jaarboek van de K.N.V.B. uit 1950. Op 11 september 1949 werd de eerste competitiewedstrijd gespeeld: V.A.D.A. 1 – Westfriezen 3. Uitslag …..5 – 0 !!

Zo is A.S.V.’55 dan als VADA ontstaan in een schoenmakerswerkplaats en een kapperszaak annex scheerwinkel op de Buurt.

 

opening van het veld westerbuurt

Omnivereniging A.S.V.’55

In de jaren die daar op volgden bleek de club ook daadwerkelijk in een behoefte te voorzien. Nu was V.A.D.A. in die jaren een kleine club met twee seniorenelftallen en meestal twee jeugdteams. Ook de andere sportverenigingen, Adolf Spiess (gymnastiek) en Set Up (volleybal), behoorden tot de kleinere clubs. Er was onderling veel contact en dat leidde in de jaren vijftig tot stemmen om samen verder te gaan. als  één omnivereniging.

Op 2 december 1955 is het dan zover. In een oprichtingsvergadering in het Verenigingsgebouw wordt unaniem besloten samen verder te gaan.

Nieuwe naam

Dan nog een naam. Op voorstel van A. Buysman wordt gekozen voor A.S.V.’55

Alle drie clubs zijn het hiermee eens. In deze naam vinden ze hun oude naam terug middels de eerste letter van de club: Adolf Spiess, Set Up en Vada, opgericht in 1955 !

Wel blijven de drie clubs voorlopig nog actief onder hun oude vertrouwde naam.

Andere betekenis

Op 30 november 1971 komt er een buitengewone ledenvergadering met als uitgangspunt de bestuursstructuur te wijzigen, waarbij de grondgedachte van 1955 opnieuw in het zonnetje gezet werd. Er wordt een voorstel gedaan om officieel onder één vereniging met één bestuur en één naam verder te gaan. Daarnaast houdt iedere afdeling een werkcommissie. Voor de afdeling voetbal zitten in dat bestuur Klaas de Wit, Eef Feller en Aad Kooyman.

De naam blijft eigenlijk hetzelfde, doch de betekenis van de letters wordt gewijzigd in

Algemene Sportvereniging Venhuizen ’55.

25 jaar voetbal

25jaarbestaan

 

Aan het eind van het seizoen ’73 – ’74 is het dan zover: Het eerste echte jubileum!
Vijfentwintig jaar bestaat de voetbalclub en dat wordt groots gevierd.
Uitgerekend in het vijfentwintigste jaar kent de afdeling voetbal een record aantal leden tot dan toe, nl. 129!
Op 16 maart vindt het feest plaats op het voetbalveld en in café ‘De Ruif’.

1974

Het jaar 1974 is een bijzonder jaar in de geschiedenis van de club. Niet alleen het 25 jarig bestaan werd groots gevierd maar tevens werden de kleedkamers verbouwd en een houten kantine geplaatst. Verder werd er begonnen met het aanleggen van het trainingsveld. De sportieve klapper was de prestatie van het eerste elftal, dat de finale van de West-Frieslandcup bereikte!

Verbouwingen

Regelmatig worden er verbouwingen gerealiseerd om het complex aan te passen aan de nieuwe eisen en wensen.

Zoals al vermeld werd in  1960 het stenen kleedgebouw  gerealiseerd. In 1974 werd dit gebouw aangpast en werd de kantine gebouwd, een voormalig houten kleuterschooltje. Getraind werd er al die tijd op de plek waar de kantine werd neergezet. In hetzelfde jaar kon er gebruik worden gemaakt van het nieuwe trainingsveld in het verlengde van het hoofdveld.

In 1981 werd de houten kantine vervangen door een stenen gebouw. In 1993 vond er VANweer een grote verbouwing plaats: het aantal kleedkamers werd uitgebreid tot 4 en werden er  schuine daken geplaatst op de gebouwen. De laatste verbouwing stamt uit 2004. De ruimte tussen kleedgebouw en kantine werd dichtgebouwd. Er werden prachtige toiletten gerealiseerd, nieuwe scheidsrechterskamers en een mooie grote bestuurskamer. Daardoor werd de kantine een stuk groter. Een grote veiling met een fantastische opbrengst zorgde ervoor dat de verbouwing gefinancierd kon worden.

Tenslotte is in 2008 een verhard boardingveld gerealiseerd naast de kantine.

Al dat werk en natuurlijk ook het ‘gebruikelijke’onderhoudswerk wordt gedaan door vrijwilligers. Zij zijn goud waard voor de club!

verbouwing

40, 50, 60 jaar voetbal

In 1988 besluit het bestuur om het 40 jarig bestaan van de voetbalclub te gaan vieren in 1989.

Het wordt groots aangepakt compleet met reünie en feestavond.

 

Tot zover de geschiedenis van VADA/ASV’55. Een club waar plezier in de sport voorop staat, zodat prestaties gerealiseerd kunnen worden.