Algemene informatie ASV’55:

** Er is sinds 2017 geen jeugdvoetbal meer bij ASV’55 **

Aanmelden:
Voor het aanmelden van nieuwe leden zie ledenadministratie.

AED:
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft het een elektrische schok. Bij ASV’55 hangt de AED naast het ballenhok. Zie hiervoor de duidelijke markeringen op de deur.

Afgelastingen:
Alle afgelastingen worden direct door de consul / KNVB op de website gezet. Kijk bij voetbal/afgelastingen.

Afkeuren:
ASV’55 heeft een consul die het veld keurt en hij alleen (dus niet het bestuur) bepaalt of een wedstrijd doorgang kan vinden. De keuring vindt altijd zaterdag- en zondag­ochtend plaats. De consul verwerkt de afkeuring direct via de website (voetbal/afgelastingen).

ASV’55:
Algemene Sportvereniging Venhuizen 1955.

Begeleider:
Elk team beschikt over begeleider(s). Zij begeleiden hun team tijdens de oefen- en competitiewedstrijden. U kunt zich altijd tot hen wenden voor vragen of eventuele pro­blemen. Indien nodig zullen de begeleiders u doorverwijzen naar het bestuur.

Boete:
Wanneer een speler een ernstige overtreding maakt en er volgt een boeking, dan wordt door de KNVB een boete opgelegd. Deze dient de speler zelf te voldoen. We hopen uiteraard dat dit niet voorkomt.

Contributie:
De basiscontributie wordt per jaar betaald. Zie voor meer informatie Lidmaatschap.
In de contributie zit ook de KNVB bondscontributie, het kledinggeld voor de tenues (behalve de sokken) en verzekeringen.
Het alleen mogelijk om de contributie per automatische incasso te betalen.
Informatie bij de algemene ledenadministratie van ASV’55, e-mail: ledenadministratie@asv55.nl

Douchen:
Alle spelers kunnen na een wedstrijd douchen. Ook na de trainingen kan er van de douches gebruik worden gemaakt.

E.H.B.O.
Alle teams hebben bij de wedstrijden de beschikking over een waterzak en spons. Bij de vereniging is een uitgebreide E.H.B.O. koffer aanwezig in de keuken van de kantine en een eenvoudige koffer bij het trainingsveld (nishut). Ook is er bij het hoofdveld een AED beschikbaar. IJszakken zijn aanwezig in de vriezer. Er is een brancard aanwezig in het ballenhok. Tenslotte is er de mogelijkheid om de telefoon te gebruiken tijdens de trainingen en de wedstrijden. Bij de telefoons staan o.a. de nummers van de huisart­sen. Telefoons zijn er in de materiaalruimte, naast het ballenhok, de bestuurskamer en in de kantine.

Fairplay:
Bij ASV’55 houden wij van sportief en eerlijkheid en vragen we onze spelers zich hieraan te houden.
Wangedrag zal niet getolereerd worden.

Foto’s op website of social media:
Het is leuk voor jong en oud om een foto van een speler in zijn of haar team op de website te zien staan. Het gaat dan vaak om de eventuele teamfoto en/of actiefoto’s. Het kan natuurlijk voorkomen dat spelers of ouders hier bezwaar tegen hebben. In dat geval is er een mogelijkheid tot onherkenbaar maken of verwijdering. U kunt hiervoor dan contact opnemen op met het bestuur.

Gevonden voorwerpen:
gevonden voorwerpen bewaren we 1 seizoen. Bent u iets kwijt, dan kunt u contact opnemen met het jeugdbestuur. Na dit seizoen gaan alle gevonden voorwerpen naar een goed doel. Het is handig om een naam in de kleding, voetbalschoenen en scheenbescher­mers aan te brengen.

Kantine:
Onze kantine ‘De Boet’ staat naast het voetbalveld. U bent altijd van harte welkom. Er geldt een rookverbod in de kantine. Alcohol is alleen toegestaan boven de 18 jaar.

Klachten: 
Is er iets waar u het niet mee eens bent? Of heeft u een goed idee. Laat het ons weten!

Kleedkamers:
ASV’55 heeft 4 kleedkamers. Alle spelers dienen de kleedkamers na gebruik netjes achter te laten, zowel na de training als na de wedstrijden. Voetbalschoenen alleen schoonmaken op de daarvoor bestemde borstels. De borstels staan achter het scorebord en bij kleedkamer 4, dus niet tegen muren uitkloppen. In de kleedkamers mag uiteraard niet gerookt worden.

Kleding:
Tenues worden ter beschikking gesteld door de sponsor en/of ASV’55. Scheenbeschermers zijn te allen tijde verplicht. Ook tijdens trainingen.

Ledenadministratie:
     Aanmelden:
Dit kan alleen via de ledenadministratie: E-mail: ledenadministratie@asv55.nl. Het inschrijfformulier kunt u downloaden via www.asv55.nl – lid-worden

     Opzeggen:
Opzeggen kan alleen voor 1 juli van elk jaar, mits één maand van te voren. Opzeggen kan alleen schriftelijk per e-mail aan de ledenadministratie. Let op de voorwaarden.
Lidmaatschap bij de voetbal wordt aangegaan voor een volledig seizoen en kan alleen voor 1 juni opgezegd worden.

Legionella:
De wettelijke richtlijnen over de preventie van besmetting met de legionella bacterie worden gehanteerd. Er wordt periodiek monsters genomen door een gespecialiseerd bedrijf.

Normen en waarden van ASV’55:
1. Respecteer je sport en wie ermee bezig zijn.
2. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
3. Gebruik geen fysiek-, mentaal- of verbaal geweld bij sport.
4. Samen staan voor een faire sport.

Opzeggen:
Voor het opzeggen van het lidmaatschap; zie ledenadministratie.

Oudpapier:
Om de veertien dagen wordt er door ASV’55, zaterdagmiddag’s, oudpapier opgehaald. De opbrengst is voor de vereniging. Houd de publikaties in de Varia of deze website in de gaten voor de juiste data.
Als u mee wilt werken aan het ophalen dan kunt u zich aanmelden bij Richard Zwagemaker (0228-543327)

Pupil van de Week:
De pupil van de week vorige edities is terug te kijken op: https://www.facebook.com/sportverenigingASV55

Rechten en plichten:
Ieder lid van ASV’55 heeft rechten en plichten. Rechten om te kunnen trainen, voetballen en activiteiten bij te wonen.
Echter, elk lid heeft ook plichten. Elk lid dient zich te gedragen volgens de normen en waarden en de visie zoals deze bij ASV’55 gelden, zich voor de vereniging in te zetten zoals lotenverkoop, het volgen van een scheidsrechterscursus t.b.v pupillenvoetbal enz.

Scheidsrechters:
De thuiswedstrijden worden gefloten door eigen clubscheidsrechters. Behandel de scheidsrechters met het grootste respect. Zonder hen geen voetbal.

Scheenbeschermers:
Het is te allen tijde verplicht om tijdens wedstrijden en trainingen scheenbeschermers te dragen.

Spelerspas:
Vanaf 4 maart 2017 is er geen spelerspas meer nodig. Je moet je wel altijd kunnen identificeren.

Sponsoring:
Onze teams voetballen in een gesponsord tenue.

Training:
Elk team beschikt over tenminste 1 trainer. We gaan er van uit dat alle leden zoveel moge­lijk op de training komen. Voetbal is een teamsport en daar hoort de training zeker bij. Wie niet kan trainen moet afbericht geven aan de trainer. Douchen na een training kan maar is niet verplicht.

Trainingen tijdens de vakantie (uitgezonderd zomer- en wintervakantie) gaan in principe altijd door. Op vakantie? Geef het tijdig door aan de trainer(s).

Uitslagen:
De uitslagen worden direct op de site geplaatst. Kijk bij voetbal/Programma en afgelastingen

Vakantie:
Trainingen tijdens de vakantie (uitgezonderd de zomer- en winterstop) gaan in principe altijd door. Op vakantie? Geef het tijdig door aan de trainer(s).

Venhuizer Varia:
Lokaal krantje. In 2020 opgehouden te bestaan.

Verzekeringen:
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels–amp%3B-bepalingen/knvb-bepalingen/juridisch/verzekeringen

Vrijwilligers:
Vele vrijwilligers zetten zich in voor onze club. We hopen en rekenen ook op uw inzet.

Wangedrag:
Indien een speler zich ernstig heeft misdragen zal het bestuur de betref­fende speler daarop aanspreken en eventueel een passende straf opleggen. We verwachten dat iedereen zich voor, tijdens en na de wedstrijden en trainingen naar behoren gedraagt.

Wassen:
De coaches regelen het wassen van de kleding. Dit kan bij toerbeurt of per periode (b.v. een half seizoen).

Website van ASV’55:
Informatie van en over ASV’55 kunt u vinden op www.asv55.nl.
Voor suggesties en/of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar webmaster@asv55.nl

Wedstrijdprogramma:
Waar en hoe laat alle teams moeten spelen staat vermeld in de Varia. Natuurlijk kunt u ook kijken op de website. Kijk bij voetbal/programma en alle actuele informatie treft u hier.