Jaarvergadering dinsdag 21 maart 2023

Beste Leden

Hierbij de uitnodiging voor alle leden, ereleden en leden van verdienste tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van omni-sportvereniging ASV’55 op dinsdag 21 maart 2023

Plaats: Kantine ‘De Boet’ aan de Westerbuurt 22
Aanvang: 20.00 uur


Agenda:

01 – Opening door de Voorzitter
02 – Notulen van de jaarvergadering van 15 maart 2022
03 – Ingekomen stukken en mededelingen
04 – Financiele mededelingen en verslag van de penningmeester
05 – Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissieleden
06 – Verkiezing nieuwe bestuursleden
07 – PAUZE
08 – Bestuursvoorstellen en vaststellen contributies
09 – Rondvraag
10 – Sluiting

U bent van harte welkom.
Tot ziens op onze jaarvergadering!