Jaarvergadering dinsdag 19 maart 2024

Uitnodiging voor alle leden, ereleden en leden van verdienste tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van omni-sportvereniging ASV’55 op dinsdag 19 maart 2024

Plaats: Kantine ‘De Boet’ aan de Westerbuurt 22 Venhuizen
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:
01 – Opening
02 – Notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2023
03 – Ingekomen stukken en mededelingen
04 – Financiële mededelingen van de penningmeester
05 – Verslag van de kascommissie (Dave Elzinga en Rick de Boer)
– Aftredend: Dave Elzinga
Verkiezing: nieuw lid kascommissie
06-  Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Jeroen Maas, bestuurslid afd. voetbal
Pauze
07 – Bestuursvoorstellen:
– vaststellen contributies
08 – Rondvraag
09 – Sluiting

U bent van harte welkom.
Tot ziens op onze jaarvergadering!