Nieuwe Privacy wet (AVG/GDPR)

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet (GDPR – General Data Protection Regulation) bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. De AVG zal de privacy rechten van mensen scherper gaan waarborgen. Het bestuur zal zich verdiepen in deze materie en ervoor zorgen dat ASV’55 aan de AVG voldoet. Informatie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

Ziehier het uitgebreide privacy-statement van ASV’55: https://www.asv55.nl/privacy-statement/